Moddi Blog

Kopi fra Facebook i dag!

Hvorfor er flyktninger problemet når innvandrere i 2. og 3. generasjon fortsatt gifter seg med en slektning fra hjemlandet/opprinnelseslandet?

Da har integreringen ikke funnet sted. Total tilhørighet tilsier at da flytter man hjem til opprinnelseslandet.

Migrasjonsbølgen er ikke en flyktningebølge og må derfor stanses. Gjennom FNs kvotesystem kommer nesten ikke kristne fra regioner hvor kristne utryddes. De som trenger det mest når følgelig ikke igjennom.

Hele debatten må snart begynne å ta fatt i realitetene.

Kopi av fra Erik Selle Partileder PDK skrev på sin Facebook profil i dag! Takk for at du skrev det Erik Selle! Fordi der er dessverre fakta!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *