Moddi Blog

Fakta kommentar som ble fjernet fra Facebook!

Forferdelig hvor mye vold det er blitt i Oslo de senere årene! Det må være islamske/muslimske innvandrere som er årsaken til de! Ser vi de norske fengsler så er det veldig få etniske norske der, de fleste som er i norske fengsler er islamister/muslimer, om alle islamister/muslimer som sitter i norske fengsler hadde blitt sendt hjem til de land de hører hjemme i, da ville de ikke hvert mange som var i norske fengsler!

Denne kommenter til en artikkel om vold i Oslo ble dessverre slettet fra Facebook! Da er det bra å ha blog som den kan deles på!

Med vennlig hilsen

Moddi Waldemar-Lima

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *